ISBN- ja ISMN-tunnukset

ISBN identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat ja ISMN nuottijulkaisut. Suomen kansallinen ISBN-keskus vastaa ISBN- ja ISMN-tunnusten käytöstä Suomessa. Keskus ylläpitää kansallista kustantajarekisteriä ja välittää tietoja suomalaisista kustantajista kansalliseen ja kansainväliseen käyttöön.


Tunnisteet metatiedon osana palvelevat koko julkaisualaa ja kirjastosektoria ja tukevat julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. Tunnuksia käytetään mm. julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä nopeuttamaan julkaisujen tunnistamista sekä kansainvälisissä että kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa, kirjastojen lainausjärjestelmissä ja tiedonhauissa.

Erillinen ISBN tai ISMN annetaan jokaiselle kirjalle tai nuottijulkaisulle, sen jokaiselle erilaiselle julkaisumuodolle (painettu, audiovisuaalinen, digitaalinen) ja muutoksia sisältävälle painokselle.  Tunnukset edistävät julkaisujen  tunnistamista julkaisualan jakeluketjussa ja takaavat, että asiakas saa käyttöönsä haluamansa julkaisun. Julkaisumuoto voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne.