Identifikatorservice

ISBN identifierar böcker,  ISMN notpublikationer och ISSN seriella och fortlöpande publikationer. I Finland sker ansökan om dessa nummer via Finlands ISBN- och ISSN-centraler. Numren är avgiftsfria.