ISBN och ISMN

ISBN identifierar böcker och ISMN notpublikationer som är avsedda för offentligt bruk. Finlands nationella ISBN-central svarar för tilldelningen av ISBN- och ISMN i Finland. Centralen upprätthåller ett nationellt förlagsregister och förmedlar information om finländska förläggare för nationellt och internationellt bruk.


Identifikatorer som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer. Numren används bl.a. i beställnings- och distributionssystem inom förlagsbranschen för att påskynda identifieringen av publikationer samt i internationella och nationella samkataloger och bibliografier samt i lånesystem vid bibliotek och vid informationssökning.

Alla böcker och notpublikationer samt varje publikationsform (tryckt, audiovisuell, digital) och varje ändrad upplaga av dem tilldelas ett eget ISBN eller ISMN. Detta underlättar identifieringen av publikationer i förlagsbranschens distributionskedja och garanterar att kunden får önskad publikation. Publikationsformen kan vara tryckt bok, audiovisuell eller elektronisk publikation.