ISSN

 

ISSN är en identifikator för seriella och fortlöpande publikationer, som tidningar och serier. Finlands nationella ISSN-central tillhandahåller ISSN i Finland och sänder informationen om publikationer som tilldelats ISSN till databasen ISSN Portal.

Identifikationsnumren som en del av metadata betjänar hela förlagsbranschen och bibliotekssektorn och gör det enklare att identifiera, hantera och hitta publikationer.

ISSN används bl.a. för snabbidentifiering av publikationer i branschens prenumerations- och distributionssystem, i nationella och internationella samkataloger, i bibliografier, i bibliotekens lånesystem, i informationssökning. ISSN är bundet till publikationens titel – om titeln ändras måste också numret ändras. För olika publikationsformer (olika fysiska medier) ges separata ISSN.